Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду червня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду червня 2019 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  12.06.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ТДПУ Копили ГПУ «Полтавагазвидобування»  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    12.06.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,235
 – Етан мольний  % 3,542
 – Пропан мольний  % 1,104
 – І-бутан мольний  % 0,159
 – Н-бутан мольний  % 0,276
 – Нео-пентан мольний  % 0,005
 – І- пентан мольний  % 0,091
 – Н-пентан мольний  % 0,083
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,296
 – Кисень мольний  % 0,011
 – Азот мольний  % 3,045
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,155
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,740
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9195

38,50

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8302

34,76

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11734

49,13

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  12.06.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1 Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    13.06.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,0667
 – Етан мольний  % 4,8844
 – Пропан мольний  % 1,3984
 – І-бутан мольний  % 0,1706
 – Н-бутан мольний  % 0,2619
 – Нео-пентан мольний  % 0,0043
 – І- пентан мольний  % 0,0731
 – Н-пентан мольний  % 0,0592
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0903
 – Кисень мольний  % 0,0024
 – Азот мольний  % 1,7915
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,1972
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7497
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9265

38,79

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8367

35,03

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11743

49,17

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.