Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду червня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду червня 2019 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  25.06.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    26.06.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 87,5065
 – Етан мольний  % 6,0158
 – Пропан мольний  % 2,5138
 – І-бутан мольний  % 0,2637
 – Н-бутан мольний  % 0,5586
 – Нео-пентан мольний  % 0,0045
 – І- пентан мольний  % 0,1012
 – Н-пентан мольний  % 0,0978
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0902
 – Кисень мольний  % 0,0051
 – Азот мольний  % 1,1162
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,7265
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7807
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9595

40,1816

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8675

3,3283

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11918

49,9083

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  25.06.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    26.06.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,1340
 – Етан мольний  % 3,5884
 – Пропан мольний  % 1,1260
 – І-бутан мольний  % 0,1648
 – Н-бутан мольний  % 0,2847
 – Нео-пентан мольний  % 0,0044
 – І- пентан мольний  % 0,0896
 – Н-пентан мольний  % 0,0849
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,3074
 – Кисень мольний  % 0,0029
 – Азот мольний  % 3,0579
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1550
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7407
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9206

38,5494

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8312

34,8093

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11739

49,1591

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.