Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду липня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду липня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  25.07.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Копили ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   26.07.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,8499
 – Етан мольний  % 3,7303
 – Пропан мольний  % 1,0576
 – І-бутан мольний  % 0,1785
 – Н-бутан мольний  % 0,3087
 – Нео-пентан мольний  % 0,0049
 – І- пентан мольний  % 0,0957
 – Н-пентан мольний  % 0,0902
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2709
 – Кисень мольний  % 0,0041
 – Азот мольний  % 3,2566
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1527
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7415
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9187

38,4717

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8296

34,7391

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11709

49,0310

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  25.07.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:   25.07.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 87,2433
 – Етан мольний  % 5,6543
 – Пропан мольний  % 2,7563
 – І-бутан мольний  % 0,2984
 – Н-бутан мольний  % 0,6481
 – Нео-пентан мольний  % 0,0055
 – І- пентан мольний  % 0,1316
 – Н-пентан мольний  % 0,1356
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1796
 – Кисень мольний  % 0,0028
 – Азот мольний  % 1,1557
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,7889
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7888
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9667

40,4822

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8742

36,6099

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11946

50,0234

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                        

 

Коментарі не дозволені.