Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду серпня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду серпня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  01.08.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   02.08.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 86,1776
 – Етан мольний  % 6,3983
 – Пропан мольний  % 2,9086
 – І-бутан мольний  % 0,3114
 – Н-бутан мольний  % 0,891
 – Нео-пентан мольний  % 0,0055
 – І- пентан мольний  % 0,1356
 – Н-пентан мольний  % 0,1401
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1552
 – Кисень мольний  % 0,0074
 – Азот мольний  % 1,3082
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,7630
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7959
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9731

40,7482

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8802

36,8598

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11970

50,1272

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  07.08.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    08.08.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 88.0701
 – Етан мольний  % 6.0361
 – Пропан мольний  % 2.2729
 – І-бутан мольний  % 0.2545
 – Н-бутан мольний  % 0.5017
 – Нео-пентан мольний  % 0.0032
 – І- пентан мольний  % 0.1132
 – Н-пентан мольний  % 0.0989
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0.1141
 – Кисень мольний  % 0.0015
 – Азот мольний  % 0.8498
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1.6840
   Густина  хроматографічна кг/м3 0.7760
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9587

40.14

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8671

36.30

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11944

50.01

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  01.08.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    02.08.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,4561
 – Етан мольний  % 3,4792
 – Пропан мольний  % 1,0828
 – І-бутан мольний  % 0,1556
 – Н-бутан мольний  % 0,2683
 – Нео-пентан мольний  % 0,0046
 – І- пентан мольний  % 0,0859
 – Н-пентан мольний  % 0,0761
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2148
 – Кисень мольний  % 0,0048
 – Азот мольний  % 3,0176
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1543
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7359
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9152

38,33

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8262

34,62

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11712

49,03

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.