Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду серпня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду серпня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  20.08.2019

Місце  відбору  проби:   ГРС Ваці НГВУ «Полтаванафтогаз» 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   21.08.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90.9000
 – Етан мольний  % 4,8950
 – Пропан мольний  % 1,5100
 – І-бутан мольний  % 0,1800
 – Н-бутан мольний  % 0,3380
 – Нео-пентан мольний  % 0,0030
 – І- пентан мольний  % 0,0860
 – Н-пентан мольний  % 0,0880
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1630
 – Кисень мольний  % 0,0030
 – Азот мольний  % 0,8460
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,9880
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7498
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

8536

35,73

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

9449

39,56

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11976

50,14

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  27.08.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    28.08.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 87,2132
 – Етан мольний  % 6,0293
 – Пропан мольний  % 2,5607
 – І-бутан мольний  % 0,2734
 – Н-бутан мольний  % 0,5784
 – Нео-пентан мольний  % 0,0051
 – І- пентан мольний  % 0,1114
 – Н-пентан мольний  % 0,1084
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1137
 – Кисень мольний  % 0,0036
 – Азот мольний  % 1.3100
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,6928
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7836
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9608

40,2332

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8687

36,3784

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11911

49.8797

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

 

 

Коментарі не дозволені.