Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду вересня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду вересня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  27.08.2019

Місце  відбору  проби:   ГРС Ваці НГВУ «Полтаванафтогаз» 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   28.08.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 0.732
 – Етан мольний  % 92.6937
 – Пропан мольний  % 3.8806
 – І-бутан мольний  % 1.2437
 – Н-бутан мольний  % 0.1634
 – Нео-пентан мольний  % 0.2638
 – І- пентан мольний  % 0.0033
 – Н-пентан мольний  % 0.0731
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0.0633
 – Кисень мольний  % 0.1316
 – Азот мольний  % 0.0036
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0.7639
   Густина  хроматографічна кг/м3 0.732
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9324

39.04

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8418

35.24

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11957

50.06

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.09.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    04.09.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 88.1622
 – Етан мольний  % 5.2535
 – Пропан мольний  % 2.2192
 – І-бутан мольний  % 0.2523
 – Н-бутан мольний  % 0.5669
 – Нео-пентан мольний  % 0.0038
 – І- пентан мольний  % 0.1304
 – Н-пентан мольний  % 0.1296
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0.1726
 – Кисень мольний  % 0.0020
 – Азот мольний  % 0.9297
 – Двуокис вуглецю мольний  % 2.1778
   Густина  хроматографічна кг/м3 0.781
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9522

39.87

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8611

36.05

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11825

49.51

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

 

 

Коментарі не дозволені.