Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду вересня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду вересня 2019 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  12.08.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Абазівка  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    12.08.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 85,7423
 – Етан мольний  % 6,5099
 – Пропан мольний  % 2,9883
 – І-бутан мольний  % 0,3207
 – Н-бутан мольний  % 0,7080
 – Нео-пентан мольний  % 0,0057
 – І- пентан мольний  % 0,1418
 – Н-пентан мольний  % 0,1472
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2254
 – Кисень мольний  % 0,0044
 – Азот мольний  % 1,3173
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,8889
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,8019
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9770

40,9110

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8839

37,0133

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11973

50,1398

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.              

Коментарі не дозволені.