Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду вересня 2019 р.

АТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за другу декаду вересня 2019 р. встановлено:

– нижча теплотворна здатність -33,8895 – 37,0133 ккал/м3

                                                                                        ( 8093– 8839 МДж/м3);

– вища теплотворна здатність – 37,5361 – 40,9110 ккал/м3

                                                                                         ( 8964 – 9770 МДж/м3);

– вміст метану – 83,5179– 93,0642 мольних  відсотків;

– вміст азоту- 0,4384 – 4,7637 мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню –0,1710– 3,5019 мольних  відсотків;

– вміст кисню –  0,0015 – 0,0060 мольних  відсотків;

– густина –  0,7234 – 0,8019 г/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  АТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.