Результати перевірок параметрів якості газу за третю декаду вересня 2019 р.

АТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за третю декаду вересня 2019 р. встановлено:

– нижча теплотворна здатність 7117-– 9131 ккал/м3

                                                                                        (29,8027 – 38,2371МДж/м3);

– вища теплотворна здатність – 9090 – 10082 ккал/м3

                                                                                         ( 38,0670 – 42,2212 МДж/м3);

– вміст метану –87,0344 – 92,1595 мольних  відсотків;

– вміст азоту- 0,4007 – 5,0082 мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню –0,3531 – 4,8664 мольних  відсотків;

– вміст кисню –  0,0005 – 0,0028 мольних  відсотків;

– густина –  0,7249 – 0,8297 г/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  АТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.