Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду жовтня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду жовтня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  .09.10.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування» 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу: 09.10.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,1359
 – Етан мольний  % 3,5998
 – Пропан мольний  % 1,1260
 – І-бутан мольний  % 0,1639
 – Н-бутан мольний  % 0,2859
 – Нео-пентан мольний  % 0,0045
 – І- пентан мольний  % 0,0902
 – Н-пентан мольний  % 0,0875
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,3374
 – Кисень мольний  % 0,0010
 – Азот мольний  % 3,0141
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1538
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7414
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9221

38,6157

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8327

34,8705

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11753

49,2173

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  08.10.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    09.10.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 88,1024
 – Етан мольний  % 5,9077
 – Пропан мольний  % 2,3945
 – І-бутан мольний  % 0,2393
 – Н-бутан мольний  % 0,4819
 – Нео-пентан мольний  % 0,0040
 – І- пентан мольний  % 0,0787
 – Н-пентан мольний  % 0,0724
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0893
 – Кисень мольний  % 0,0004
 – Азот мольний  % 1,1504
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,4790
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7730
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9558

40,0262

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8640

36,1807

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11931

49,9636

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С                         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

 

 

Коментарі не дозволені.