Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду жовтня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду жовтня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  .11.10.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування» 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу: 11.10.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,0396
 – Етан мольний  % 3,6109
 – Пропан мольний  % 1,1443
 – І-бутан мольний  % 0,1679
 – Н-бутан мольний  % 0,2937
 – Нео-пентан мольний  % 0,0051
 – І- пентан мольний  % 0,0961
 – Н-пентан мольний  % 0,0869
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,3224
 – Кисень мольний  % 0,0046
 – Азот мольний  % 3,0673
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1613
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7420
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

8316

34,86

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

9210

38,58

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11739

49,15

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  16.10.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    17.10.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,8028
 – Етан мольний  % 4,4655
 – Пропан мольний  % 1,1815
 – І-бутан мольний  % 0,1454
 – Н-бутан мольний  % 0,2268
 – Нео-пентан мольний  % 0,0043
 – І- пентан мольний  % 0,0629
 – Н-пентан мольний  % 0,0502
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0849
 – Кисень мольний  % 0,0038
 – Азот мольний  % 1,9243
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0476
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7419
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

8297

34,74

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

9185

38,46

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11704

49,00

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С                         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

 

 

Коментарі не дозволені.