Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду листопада 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду листопада 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  .01.11.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування»  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу: 01.11.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,9527
 – Етан мольний  % 3,6928
 – Пропан мольний  % 1,1575
 – І-бутан мольний  % 0,1651
 – Н-бутан мольний  % 0,2848
 – Нео-пентан мольний  % 0,0045
 – І- пентан мольний  % 0,0898
 – Н-пентан мольний  % 0,0782
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2226
 – Кисень мольний  % 0,0070
 – Азот мольний  % 3,1819
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1629
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7401
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9177

38,42

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8286

34,69

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11710

49,03

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  06.11.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    07.11.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,8365
 – Етан мольний  % 4,4330
 – Пропан мольний  % 1,1401
 – І-бутан мольний  % 0,1453
 – Н-бутан мольний  % 0,2283
 – Нео-пентан мольний  % 0,0046
 – І- пентан мольний  % 0,0655
 – Н-пентан мольний  % 0,0538
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1129
 – Кисень мольний  % 0,0043
 – Азот мольний  % 1,8876
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0881
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7425
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9189

38,47

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8300

34,75

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11703

49,00

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С                         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

 

 

Коментарі не дозволені.