Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду листопада 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду листопада 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  12.11.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   13.11.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 85,6145
 – Етан мольний  % 6,5580
 – Пропан мольний  % 2,9447
 – І-бутан мольний  % 0,3021
 – Н-бутан мольний  % 0,6448
 – Нео-пентан мольний  % 0,0058
 – І- пентан мольний  % 0,1222
 – Н-пентан мольний  % 0,1217
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1321
 – Кисень мольний  % 0,0048
 – Азот мольний  % 1,8723
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,6769
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7967
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

8754

36,6567

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

9677

40,5243

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11899

49,8275

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  12.11.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    13.11.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 85,6924
 – Етан мольний  % 6,4174
 – Пропан мольний  % 2,8949
 – І-бутан мольний  % 0,3216
 – Н-бутан мольний  % 0,6758
 – Нео-пентан мольний  % 0,0061
 – І- пентан мольний  % 0,1239
 – Н-пентан мольний  % 0,1223
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1749
 – Кисень мольний  % 0,0006
 – Азот мольний  % 1,9317
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,6383
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7973
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9685

40,5550

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8760

36,6855

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11903

49,8460

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  12.11.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    13.11.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,9365
 – Етан мольний  % 3,6882
 – Пропан мольний  % 1,1698
 – І-бутан мольний  % 0,1787
 – Н-бутан мольний  % 0,3108
 – Нео-пентан мольний  % 0,0048
 – І- пентан мольний  % 0,0963
 – Н-пентан мольний  % 0,0923
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2137
 – Кисень мольний  % 0,0014
 – Азот мольний  % 3,1566
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1511
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7405
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9191

38,4865

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8299

34,7516

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11721

49,0845

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.