Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю  декаду листопада 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю  декаду листопада 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  27.11.2019

Місце  відбору  проби:   ГРС Полтава-2 Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   27.11.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,5901
 – Етан мольний  % 4,0865
 – Пропан мольний  % 1,0810
 – І-бутан мольний  % 0,1366
 – Н-бутан мольний  % 0,2050
 – Нео-пентан мольний  % 0,0036
 – І- пентан мольний  % 0,0514
 – Н-пентан мольний  % 0,0426
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0847
 – Кисень мольний  % 0,0010
 – Азот мольний  % 1,6851
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0322
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7361
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9161

38,3628

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8269

34,6293

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11718

49,0721

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  27.11.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    27.11.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,5152
 – Етан мольний  % 4,1230
 – Пропан мольний  % 1,0933
 – І-бутан мольний  % 0,1381
 – Н-бутан мольний  % 0,2079
 – Нео-пентан мольний  % 0,0036
 – І- пентан мольний  % 0,0519
 – Н-пентан мольний  % 0,0430
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0871
 – Кисень мольний  % 0,0011
 – Азот мольний  % 1,7040
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0315
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7367
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9165

38,3813

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8274

34,6467

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11719

49,0751

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  27.11.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    27.11.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,2280
 – Етан мольний  % 3,6372
 – Пропан мольний  % 1,1533
 – І-бутан мольний  % 0,1666
 – Н-бутан мольний  % 0,2812
 – Нео-пентан мольний  % 0,0044
 – І- пентан мольний  % 0,0842
 – Н-пентан мольний  % 0,0778
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2238
 – Кисень мольний  % 0,0008
 – Азот мольний  % 2,9769
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1659
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7382
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9188

38,4740

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8295

34,7380

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11736

49,1447

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.