Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду січня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду січня 2019 р.

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  01.01.2020 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    02.01.2020

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 86,3351
 – Етан мольний  % 6,4456
 – Пропан мольний  % 2,8204
 – І-бутан мольний  % 0,2651
 – Н-бутан мольний  % 0,5176
 – Нео-пентан мольний  % 0,0041
 – І- пентан мольний  % 0,0801
 – Н-пентан мольний  % 0,0625
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0313
 – Кисень мольний  % 0,0023
 – Азот мольний  % 1,7652
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,6705
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7860
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9572

40,08

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8655

36,24

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11852

49,62

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  02.01.2020 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    02.01.2020

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,0499
 – Етан мольний  % 3,6598
 – Пропан мольний  % 1,1638
 – І-бутан мольний  % 0,1651
 – Н-бутан мольний  % 0,2877
 – Нео-пентан мольний  % 0,0046
 – І- пентан мольний  % 0,0874
 – Н-пентан мольний  % 0,0762
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2004
 – Кисень мольний  % 0,0047
 – Азот мольний  % 3,1431
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1572
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7390
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9172

38,40

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8281

34,67

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11712

49,04

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.