Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду січня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду січня 2019 р.

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  09.01.2020 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    10.01.2020

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,4176
 – Етан мольний  % 4,1902
 – Пропан мольний  % 1,0833
 – І-бутан мольний  % 0,1428
 – Н-бутан мольний  % 0,2154
 – Нео-пентан мольний  % 0,0038
 – І- пентан мольний  % 0,0536
 – Н-пентан мольний  % 0,0442
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0572
 – Кисень мольний  % 0,0020
 – Азот мольний  % 1,7879
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0020
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7365
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9157

38,35

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8266

34,61

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11710

49,0377

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  09.01.2020 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    09.01.2020

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 86,3727
 – Етан мольний  % 6,4330
 – Пропан мольний  % 2,7581
 – І-бутан мольний  % 0,2633
 – Н-бутан мольний  % 0,5178
 – Нео-пентан мольний  % 0,0040
 – І- пентан мольний  % 0,0822
 – Н-пентан мольний  % 0,0646
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0332
 – Кисень мольний  % 0,0064
 – Азот мольний  % 1,7619
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,7026
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7857
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9561

40,03

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8645

36,20

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11841

49,58

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.