Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду лютого 2020 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду лютого 2020 р.

                                                       ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  29.01.2020 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава- 1 Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    30.01.2020

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,4360
 – Етан мольний  % 4,1680
 – Пропан мольний  % 1,1162
 – І-бутан мольний  % 0,1392
 – Н-бутан мольний  % 0,2125
 – Нео-пентан мольний  % 0,0038
 – І- пентан мольний  % 0,0596
 – Н-пентан мольний  % 0,0481
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0742
 – Кисень мольний  % 0,0039
 – Азот мольний  % 1,7223
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0162
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7372
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9168

38,39

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8280

34,67

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11719

49,06

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.