Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду лютого 2020 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду лютого 2020 р.

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  29.01.2020 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    30.01.2020

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,4434
 – Етан мольний  % 4,1626
 – Пропан мольний  % 1,1096
 – І-бутан мольний  % 0,1373
 – Н-бутан мольний  % 0,2084
 – Нео-пентан мольний  % 0,0037
 – І- пентан мольний  % 0,0567
 – Н-пентан мольний  % 0,0451
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0615
 – Кисень мольний  % 0,0044
 – Азот мольний  % 1,7246
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0427
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7368
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9158

38,34

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8270

34,63

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11708

49,02

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.02.2020 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Абазівка ГПУ «Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    04.02.2020

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 86,3207
 – Етан мольний  % 6,2914
 – Пропан мольний  % 2,8003
 – І-бутан мольний  % 0,2674
 – Н-бутан мольний  % 0,5448
 – Нео-пентан мольний  % 0,0032
 – І- пентан мольний  % 0,0823
 – Н-пентан мольний  % 0,0731
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0353
 – Кисень мольний  % 0,0080
 – Азот мольний  % 1,9801
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,5934
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7856
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9556

40,01

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8641

36,18

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11833

49,54

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.