Рзультати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду травня 2020 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду травня 2020 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  14.05.2020 р.

     Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    14.05.2020

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань    Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 87,6432
 – Етан мольний  % 5,5356
 – Пропан мольний  % 2,2247
 – І-бутан мольний  % 0,2415
 – Н-бутан мольний  % 0,4867
 – Нео-пентан мольний  % 0,0038
 – І- пентан мольний  % 0,0993
 – Н-пентан мольний  % 0,0911
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1469
 – Кисень мольний  % 0,0062
 – Азот мольний  % 1,2885
 – Двуокис вуглецю мольний  % 2,2327
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7811
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9462 39,6234
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8553 35,8155
   Число  Воббе  вище ккал/м3            МДж/м3 11750 49,2044
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –       

      Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  14.05.2020 р.

     Місце  відбору  проби:    :     ТДПУ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування»       

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    14.05.2020

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань     Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 91,0441
 – Етан мольний  % 3,6753
 – Пропан мольний  % 1,1268
 – І-бутан мольний  % 0,1717
 – Н-бутан мольний  % 0,2912
 – Нео-пентан мольний  % 0,0052
 – І- пентан мольний  % 0,0980
 – Н-пентан мольний  % 0,0865
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2793
 – Кисень мольний  % 0,0084
 – Азот мольний  % 3,0274
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1861
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7411
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9207 38,5562
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8314 34,8156
   Число  Воббе  вище ккал/м3          МДж/м3 11738 49,1533
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –        

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

Коментарі не дозволені.