Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду червня 2020 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду червня 2020 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  15.06.2020 р.

     Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    16.06.2020

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань    Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 88,9569
 – Етан мольний  % 4,9504
 – Пропан мольний  % 1,9611
 – І-бутан мольний  % 0,2160
 – Н-бутан мольний  % 0,4394
 – Нео-пентан мольний  % 0,0044
 – І- пентан мольний  % 0,0894
 – Н-пентан мольний  % 0,0778
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0606
 – Кисень мольний  % 0,0016
 – Азот мольний  % 1,0628
 – Двуокис вуглецю мольний  % 2,1796
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7684
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9361 39,19
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8461 49,07
   Число  Воббе  вище ккал/м3            МДж/м3 11720 49,07
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –       

      Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  11.06.2020 р.

     Місце  відбору  проби:    :     ТДПУ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування»       

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    12.06.2020

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань     Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 90,8904
 – Етан мольний  % 3,6434
 – Пропан мольний  % 1,1461
 – І-бутан мольний  % 0,1640
 – Н-бутан мольний  % 0,2859
 – Нео-пентан мольний  % 0,0046
 – І- пентан мольний  % 0,0931
 – Н-пентан мольний  % 0,0841
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,3310
 – Кисень мольний  % 0,0073
 – Азот мольний  % 3,1931
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1570
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7430
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9210 38,56
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8317 34,82
   Число  Воббе  вище ккал/м3         МДж/м3 11728 49,10
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –        

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

Коментарі не дозволені.