Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за друга декаду липня 2020 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за друга декаду липня 2020 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби: 16.07.2020 р.

     Місце  відбору  проби:     УКПГ Абазівка ГПУ «Полтавагазвидобування» 

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:   17.07.2020

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань    Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 85,9104
 – Етан мольний  % 6,4036
 – Пропан мольний  % 2,9061
 – І-бутан мольний  % 0,3154
 – Н-бутан мольний  % 0,6600
 – Нео-пентан мольний  % 0,0067
 – І- пентан мольний  % 0,1307
 – Н-пентан мольний  % 0,1218
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1028
 – Кисень мольний  % 0,0039
 – Азот мольний  % 1,7085
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,7302
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7950
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9670 40,4944
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8747 36,6274
   Число  Воббе  вище ккал/м3            МДж/м3 11903 49,8439
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –       

      Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

Коментарі не дозволені.