Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду липня 2020 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду липня 2020 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  16.07.2020 р.

     Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    17.07.2020

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань    Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 90.2024
 – Етан мольний  % 4.3220
 – Пропан мольний  % 1.4874
 – І-бутан мольний  % 0.1668
 – Н-бутан мольний  % 0.3262
 – Нео-пентан мольний  % 0.0058
 – І- пентан мольний  % 0.0711
 – Н-пентан мольний  % 0.0611
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0.0652
 – Кисень мольний  % 0.0032
 – Азот мольний  % 0.8480
 – Двуокис вуглецю мольний  % 2.4407
   Густина  хроматографічна кг/м3 0.7576
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9215 38.5885
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8321 34.8467
   Число  Воббе  вище ккал/м3            МДж/м3 11619 48.6552
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –       

      Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  16.07.2020 р.

     Місце  відбору  проби:    :     ТДПУ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування»       

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    17.07.2020

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань     Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 90,8959
 – Етан мольний  % 3,6513
 – Пропан мольний  % 1,1657
 – І-бутан мольний  % 0,1911
 – Н-бутан мольний  % 0,3409
 – Нео-пентан мольний  % 0,0065
 – І- пентан мольний  % 0,1288
 – Н-пентан мольний  % 0,1190
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,3760
 – Кисень мольний  % 0,0030
 – Азот мольний  % 2,9602
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1616
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7463
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9282 38,8703
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8384 35,1075
   Число  Воббе  вище ккал/м3          МДж/м3 11792 49,3795
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –        

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

Коментарі не дозволені.