Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду серпня 2020 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду серпня 2020 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  03.08.2020 р.

     Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    04.08.2020

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань    Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 89,3775
 – Етан мольний  % 4,7770
 – Пропан мольний  % 1,7840
 – І-бутан мольний  % 0,1937
 – Н-бутан мольний  % 0,3876
 – Нео-пентан мольний  % 0,0041
 – І- пентан мольний  % 0,0774
 – Н-пентан мольний  % 0,0660
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0484
 – Кисень мольний  % 0,0014
 – Азот мольний  % 1,0097
 – Двуокис вуглецю мольний  % 2,2732
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7639
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9297 38,93
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8402 35,18
   Число  Воббе  вище ккал/м3            МДж/м3 11674 48,88
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –       

      Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  03.08.2020 р.

     Місце  відбору  проби:    :     ТДПУ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування»       

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    03.08.2020

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань     Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 91,0908
 – Етан мольний  % 3,6645
 – Пропан мольний  % 1,1384
 – І-бутан мольний  % 0,1682
 – Н-бутан мольний  % 0,2914
 – Нео-пентан мольний  % 0,0048
 – І- пентан мольний  % 0,0988
 – Н-пентан мольний  % 0,0872
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,3081
 – Кисень мольний  % 0,0043
 – Азот мольний  % 2,9658
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1777
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7419
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9226 38,63
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8331 34,88
   Число  Воббе  вище ккал/м3         МДж/м3 11758 49,23
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –        

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

Коментарі не дозволені.