Що таке охоронна зона?

Кожен землекористувач, на чиїй території розташовані газопроводи, повинен чітко знати і дотримуватися основних правил, що стосуються охоронних зон газорозподільної системи. Це важливо для недопущення пошкодження, руйнування газопроводів і споруд на них, а також для  забезпечення надійної та безпечної експлуатації систем газопостачання. 

Охоронна зона об’єктів газорозподільної системи – це територія, обмежена умовними лініями уздовж наземних, надземних і підземних газопроводів та їх споруд по обидва боки від крайніх елементів конструкції розподільчих газопроводів та по периметру наземних споруд на визначеній відстані, на якій обмежується провадження господарської та іншої діяльності  (п. 2.1 розділу ІІ Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  “Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання”, № 285, від 15.05.15).

З метою забезпечення безпечних умов експлуатації та виключення можливості пошкодження газорозподільної системи вздовж її траси в межах охоронної  зони шириною 2 метри з обох боків від зовнішньої стінки газопроводу не допускаються:

  • обмеження доступу обслуговуючого персоналу у світлу пору доби, а при аварійній ситуації — цілодобово;
  • складування матеріалів і устаткування;
  • ведення земляних та будівельно-монтажних робіт;
  • садіння дерев;
  • улаштування стоянок автотранспорту, гаражів та інших споруд, у тому числі тимчасових.

(Розділ V, п 1.12. Правил безпеки систем газопостачання).

Відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем (розділ ІІІ, глава 4, п.7), проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ здійснюється тільки за письмовим погодженням Оператора ГРМ. Роботи з усунення наслідків аварій можуть бути розпочаті і без погодження Оператора ГРМ, але за обов’язкової присутності його представника та за умови оформлення в подальшому  відповідних погоджень.

З повним переліком правил, що регулюють відносини між землевласниками і Оператором ГРМ в межах охоронних зон можна ознайомитися в розділі ІІІ, глави 4 Кодексу газорозподільних систем.

Коментарі не дозволені.