Припинили розподіл природного газу до вашого помешкання?

Житлові будинки, а також окремі квартири і під’їзди можуть бути тимчасово відключені від системи газопостачання. Це пов’язано з виконанням планових ремонтних або аварійно-відновлювальних робіт на газопроводах, встановленням приладів обліку газу тощо.

Відповідно до положень глави 7 розділу VI   Кодексу газорозподільних систем, також Оператор ГРМ має право обмежити або припинити розподіл природного газу споживачам у разі:

– несвоєчасної та/або неповної оплати послуг, згідно з умовами договору розподілу природного газу (не застосовується на періоду карантину);

– відсутності споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника у відповідному розрахунковому періоді;

– за поданням споживачем або його постачальником письмової заяви про припинення газопостачання;

– несанкціонованих: відновлення газоспоживання, відбору природного газу, втручання в роботу ЗВТ чи ГРМ;

– відмови представникам Оператора ГРМ в доступі на об’єкти або земельну ділянку споживача,  де розташована газорозподільна система та/або газове обладнання, та/або комерційний вузол обліку газу, для здійснення контролю відповідності встановленого газоспоживаючого обладнання проектній документації, обстеження газових мереж до ВОГ та/або газоспоживаючого обладнання;

– інших випадках, передбачених законодавством.

Окрім того, відключенню від системи газопостачання підлягає обладнання будинків за умови:

 – наявності витоків газу;

 – несправної автоматики безпеки;

 – несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;

 – відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

 – самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

 – не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) технічного обслуговування систем газопостачання;

 – не відповідності системи газопостачання житлового будинку проектній та виконавчо-технічній документації.

Це передбачено  п 5.7. розділу V Правил безпеки систем газопостачання.

Коментарі не дозволені.