Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду лютого 2021 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду лютого 2021 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  16.02.2021 р.

     Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2 Кременчуцьке ЛВУМГ 

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    17.02.2021

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань    Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 90,3746
 – Етан мольний  % 4,2661
 – Пропан мольний  % 1,4332
 – І-бутан мольний  % 0,1556
 – Н-бутан мольний  % 0,2978
 – Нео-пентан мольний  % 0,0040
 – І- пентан мольний  % 0,0599
 – Н-пентан мольний  % 0,0507
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0478
 – Кисень мольний  % 0,0021
 – Азот мольний  % 0,7540
 – Двуокис вуглецю мольний  % 2,5542
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7557
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9180 38,43
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8292 34,72
   Число  Воббе  вище ккал/м3            МДж/м3 11589 48,52
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –       

      Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  09.02.2021 р.

     Місце  відбору  проби:    :     ТДПУ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування»       

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    10.02.2021

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань     Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 91,1777
 – Етан мольний  % 3,6079
 – Пропан мольний  % 1,1131
 – І-бутан мольний  % 0,1631
 – Н-бутан мольний  % 0,2848
 – Нео-пентан мольний  % 0,0041
 – І- пентан мольний  % 0,0831
 – Н-пентан мольний  % 0,0737
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2395
 – Кисень мольний  % 0,0176
 – Азот мольний  % 3,0537
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1818
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7389
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9176 38,42
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8285 34,69
   Число  Воббе  вище ккал/м3         МДж/м3 11718 49,06
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –        

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

Коментарі не дозволені.