Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду лютого 2021 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду лютого 2021 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  16.02.2021 р.

     Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава – 1 ГРП 82 Кременчуцьке ЛВУМГ 

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    17.02.2021

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань    Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 90,3701
 – Етан мольний  % 4,2982
 – Пропан мольний  % 1,4379
 – І-бутан мольний  % 0,1523
 – Н-бутан мольний  % 0,2864
 – Нео-пентан мольний  % 0,0039
 – І- пентан мольний  % 0,0532
 – Н-пентан мольний  % 0,0430
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0346
 – Кисень мольний  % 0,0019
 – Азот мольний  % 0,7756
 – Двуокис вуглецю мольний  % 2,5429
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7550
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9170 38,39
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8284 34,68
   Число  Воббе  вище ккал/м3            МДж/м3 11583 48,50
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –       

      Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

Коментарі не дозволені.