Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду лютого 2021 р.

          АТ «Полтавагаз» повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за другу декаду лютого 2021 р. встановлено:

 – нижча теплотворна здатність  7899 – 8466 ккал/м3

                                                                                        ( 33,0758 – 35,4538 МДж/м3);

– вища теплотворна здатність –  8760 – 9359 ккал/м3

                                                                                         ( 36,6827 – 39,1938  МДж/м3);

 – вміст метану –– 82,6027– 93,7042  мольних  відсотків;

 – вміст азоту – 0,1149 – 5,0486  мольних  відсотків;

 – вміст вуглекисню  – 0,1782 – 6,0297  мольних  відсотків;

 – вміст кисню – 0,0021 – 0,0077  мольних  відсотків;

 – густина – 0,7274– 0,8389 г/м

 Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  АТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.