Протокол лічильної комісії від 26.04.2013

ПРОТОКОЛ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ПОЛТАВАГАЗ» ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

м.Полтава, вул.Козака,2а ( актовий зал)

 

1.       Дата та час проведення  чергових  загальних зборів:
                                                               26.04.2013 року об 11-00 год.
2.       Перелік питань, рішення з яких прийняті загальним зборами:

 

 

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів.

2.Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів.

4. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

6. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності товариства  на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи товариства за  2012 рік та плановий розподіл прибутку товариства на 2013 рік.

9. Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу товариством на 2013 рік.

10. Надання голові правління ПАТ «Полтавагаз» повноважень щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу і його розподіл на 2014 рік.

 

Для участі в  чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз» зареєструвалося 7 акціонерів ( їх представників), що володіють у сукупності 387175  простими акціями, що складає 93,44 % від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів товариства.

 

3.       Результати голосування (кількість голосів) та рішення щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного винесеного на голосування:
По першому питанню порядку денного ( Бюлетень  для голосування № 1). Подано  7 бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення:   Обрати  лічильну комісію у наступному складі:
–  Голова лічильної комісії  –  Козаченко Тетяна Петрівна.
–  Секретар комісії            – Кальченко Марина Олександрівна.
– Члени лічильної комісії      – Гречко Світлана Іванівна, Макарова Олена Анатоліївна, Таршіс Ганна Ізраїлівна.
Результати голосування:

“За”

  387175    голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

7

100   %

0   %

0  %

 
  По другому питанню порядку денного ( Бюлетень для голосування № 2). Подано 7 бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення:  Обрати головою чергових загальних зборів  товариства – Гринчака Ростислава Івановича – голову правління. Обрати секретарем чергових загальних зборів товариства – Латенко Раїсу Равільївну – секретаря правління.
Результати голосування:

“За”

  387175    голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

7

100  %

0  %

0  %

 
По третьому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 3). Подано  7 бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення:  Затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів. Для доповідачів:
– з першого питання                                                   до 5 хв.
– з другого питання                                                   до 5 хв.
– з третього питання                                                  до 5 хв.
– з четвертого питання                                              до 10 хв.
– з п’ятого  питання                                                  до 10 хв.
– з шостого питання                                                   до 20 хв.
– з сьомого питання                                                   до 10 хв.
– з восьмого питання                                                  до 10 хв.
– з дев’ятого питання                                                до 10 хв.
– з десятого питання                                                  до10 хв.
Для виступів – до 5 хв. з усіх питань порядку денного.
Результати голосування:

“За”

  387175    голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

7

100 %

0  %

0  %

По четвертому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 4). Подано  7 бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.
Результати голосування:

“За”

  387175    голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

7

100  %

0  %

0  %

По пятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 5). Подано 7 бюлетенів, з них визнано не дійсними __-_.
Рішення:  Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
Результати голосування:

“За”

  387175    голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

7

100  %

0  %

0  %

По шостому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 6). Подано 7 бюлетенів, з них визнано недійсними_-__.
Рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності товариства  на 2013 рік. Визнати роботу Правління за 2012 рік задовільною.
Результати голосування:

“За”

  387175    голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

7

100  %

0  %

0  %

 По сьомому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 7). Подано  7  бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення:  Затвердити річний звіт та  баланс товариства за 2012 рік.
Результати голосування:

“За”

  387175    голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

7

100 %

0  %

0  %

 
 По восьмому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 8). Подано  7  бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__. 
Рішення: Прибуток 2012 року розподілити таким чином: •   30% – фонд виплати дивідендів; •   70% – на розвиток товариства. При одержанні прибутку в 2013 році, розподілити  його таким чином: •  30% – фонд виплати дивідендів; •  70% – на розвиток товариства.
Результати голосування:

“За”

  387175    голосів

“Проти”

0  голосів

“Утрималися”

0 голосів

7

100 %

0 %

0  %

По дев’ятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 9). Подано  7 бюлетенів, з них визнано не дійсними __-_. 
Рішення:Затвердити  укладені договори на постачання та розподіл природного газу товариством на 2013 рік.
Результати голосування:

“За”

  387175    голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

7

100  %

0 %

0  %

По десятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 10).  Подано 7 бюлетенів, з них визнано не дійсними __-_. 
Рішення: Надати голові правління ПАТ «Полтавагаз» повноваження щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу і його розподіл на 2014 рік, а саме: –     для подальшої реалізації населенню граничною сумою 450 млн.грн; –          для подальшої реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів граничною сумою  350 млн.грн.; –          для подальшої реалізації промисловим споживачам граничною сумою 500 млн.грн.; –          для закупівлі природного газу для   виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат граничною сумою 350 млн.грн.
Результати голосування:
“За”        283585  голосів “Проти”

103590  голосів

“Утрималися”            0      голосів

6

73,25  %

1

26,75  %

0  %

 Голова лічильної комісії  – Козаченко Тетяна Петрівна   
 Секретар лічильної комісії  – Кальченко Марина Олександрівна       
Члени лічильної комісії    
        Гречко Світлана Іванівна  
        Макарова Олена Анатоліївна     
        Таршіс Ганна Ізраїлівна