Особлива інформація (16.12.2013)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

Повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Полтавагаз”

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03351912

1.4. Місцезнаходження емітента

36020 м.Полтава вул.Володимира Козака,2а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(05322) 73075 (05322)73075

1.6. Електронна поштова адреса емітента

tereschenko@poltavagaz.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://poltavagaz.com.ua

1.8. Вид особливої інформації:

зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

 

ПАТ Полтавагаз» повідомляє, що  Наглядовою радою ПАТ “Полтавагаз” 3 грудня 2013 року  (протокол № 76) прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб:

– припинено повноваження члена Правління, начальника відділу кадрів ПАТ “Полтавагаз” Латенко Раїси Равільївни, паспорт серії КН № 565156 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 17.02.1998 року, часткою статутного капіталу ПАТ “Полтавагаз” не володіє, на посаді члена правління перебувала з березня 2004 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має;

 

– обрано членом Правління – Мокрого Сергія Івановича- першого заступника голови правління ПАТ “Полтавагаз”, паспорт серії МК № 253021, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 18 вересня 1996 року, часткою статутного капіталу ПАТ “Полтавагаз” не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має, обрано на термін згідно Статуту товариства.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Голова правління ПАТ «Полтавагаз» Р.І. Гринчак