16.04.2015

Публічне акціонерне товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

2. Код за ЄДРПОУ 03351219

3. Місце знаходження:36020, м. Полтава, вул. Володимира Козака,2а

4. Міжміський код, телефон та факс: (0532)50-24-50, (0532) 273075

5.Електронна поштова адреса: latenko@poltavagaz.com.ua

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.poltavagaz.com.ua

7.Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» повідомляє:

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз» ( протокол № 90 від 16.04.2015р.)

– припинено повноваження члена правління ПАТ «Полтавагаз» Баранової Віталії Іванівни – заступника голови правління з правових питань. На посаді члена правління товариства посадова особа перебувала 5 років. Причина припинення повноважень: закінчення терміну повноважень члена правління. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа  не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз» ( протокол № 90 від  16.04.2015р.)

– обрано на посаду члена правління ПАТ «Полтавагаз» Баранову Віталію Іванівну – заступника голови правління. Посадову особу обрано членом правління на термін – 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа  не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 04.2010р. по т.ч. – заступник голови правління з правових питань ПАТ «Полтавагаз». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління ПАТ «Полтавагаз»                                        Р.І.Гринчак