Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (22.09.2017)