Особлива інформація (14.08.2012)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

Повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»; 1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 03351912; 1.4. Місцезнаходження емітента –36020, м.Полтава, вул.Володимира Козака, 2-А; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0532)7-30-75, (0532)50-08-17;  1.6. Електронна поштова адреса емітента – homenko@poltavagaz.com.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://poltavagaz.com.ua; 1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу правління емітента.

2. Текст повідомлення

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє  про зміни в складі правління:

1. Відповідно до наказу №393-к від 14.08.2012 р. звільнено за згодою сторін першого заступника голови правління Ємельяненка Андрія Леонідовича з 14.08.2012 р., паспорт серії КО №090346, виданий 27.04.2000 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, акціями товариства не володіє, перебував на посаді члена правління з 18 листопада 2011 р.

2. Виведено із членів правління за власним бажанням Перерву Григорія Степановича з 14.08.2012 р., керуючого Новосанжарським УЕГГ, паспорт серії КО №596559, виданий 16.03.2005 р. Новосанжарським РВ УМВС України у Полтавській області, акціями товариства не володіє, перебував на посаді члена правління з 18 листопада 2011 р.

3. Посади членів правління залишаються вакантними до призначення Наглядовою радою.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління ПАТ «Полтавагаз»                                              Р.І. Гринчак