Особлива інформація (05.10.2012)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

Повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента
– Публічне акціонерне товариство;

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 03351912; 1.4. Місцезнаходження емітента – 36020, м.Полтава,
вул.Володимира Козака, 2-А;

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0532)7-30-75, (0532)50-08-17;

1.6. Електронна поштова адреса емітента – tereschenko@poltavagaz.com.ua;

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – http/poltavagaz.com.ua;

1.8. Вид особливої інформації: зміна в складі посадових осіб.

2. Текст повідомлення

ПАТ Полтавагаз» повідомляє, що рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбулися 5 жовтня 2012 року (протокол №14) проведені зміни в складі посадових осіб:

1.Припинено повноваження голови та членів Наглядової ради:

 

– Швидкого Едуарда Анатолійовича – голови Наглядової ради, директора ДК «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»; паспорт серії
ВМ №204971, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 01.08.1996; часткою Статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» не володіє, посадова
особа – представник Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що володіє 25% Статутного капіталу. На посаді перебував з червня 2010 р.

– Загороднього Романа Васильовича – члена Наглядової ради, директора Департаменту майнових прав та корпоративних відносин Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»; паспорт серії СН №112028, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 08.02.1996; часткою Статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» не володіє, посадова особа – представник Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що володіє 25% Статутного капіталу. На посаді перебував з червня 2010 р.

– Скопіча Володимира Володимировича – члена Наглядової ради, заступника директора Юридичного Департаменту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України»; паспорт серії ЕМ №085944, виданий ЗМВМ Лисичанським МВ УМВС України в Луганській обл. 15.01.1999 р.; часткою Статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» не володіє, посадова особа – представник Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що володіла 25% Статутного капіталу. На посаді перебував з червня 2010 р.

– Поліщука Петра Васильовича – члена Наглядової ради, директора Департаменту по роботі з персоналом НАК “Нафтогаз України”; паспорт серії ВМ №754897, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській обл.11.06.1999; володіє часткою Статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» в розмірі 0,0012%, посадова особа
– представник Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що володіє 25% Статутного капіталу. На посаді перебував з червня 2010 р.

– Євсюкова Володимира Ілліча – члена Наглядової ради, заступника генерального директора ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»; паспорт серії МН
№579049, виданий Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харківській області 08.09.2000 р.; в статутному капіталі ПАТ Полтавагаз» володіє 1,8658%. На посаді члена Наглядової ради перебуває з червня 2006 р.

– Четверікову Віру Антонівну – члена Наглядової ради, заступника директора ТОВ «ТДК»; паспорт серії МН №896571, виданий 25.01.2007 року Московський РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській області; в статутному капіталі ПАТ Полтавагаз» володіє 66,4709%. На посаді члена Наглядової ради перебуває з березня 2011 р.

– Четверікова Антона Олексійовича – члена Наглядової ради; заступника директора ТОВ «ТДК»; паспорт серія МН, № 296612, виданий Ленінський РВ ХМУ УМВС
України у Харківській області 01.04.2002 р.; в статутному капіталі володіє 0,0007%. На посаді члена Наглядової ради перебуває з березня 2011 р.

2. Припинено повноваження голови та членів Ревізійної комісії:

 

– Якименко Ніни Олексіївни – голови Ревізійної комісії, заступника директора Департаменту майнових та корпоративних відносин Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»”, паспорт серії СН 784138, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві 16.04.1998.; часткою Статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» не володіє; на посаді голови Ревізійної комісії з червня 2010 р.

– Федуняка Олександра Георгієвича – члена Ревізійної комісії, заступника начальника відділу Департаменту внутрішнього аудиту Національної акціонерної
компанії «Нафтогаз України», паспорт серії КР №172914, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 13 березня 1997 р.; часткою Статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» не володіє; на посаді члена Ревізійної комісії з вересня 2009 р.

– Литвин Світлани Володимирівни – члена Ревізійної комісії, заступника начальника відділу ПАТ «Полтавагаз», паспорт серії КН №653582, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 5.05.1998 р.; часткою Статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» не володіє; на посаді члена Ревізійної комісії з вересня 2009 р.

– Гладкової Валентини Василівни – члена Ревізійної комісії, фізичної особи; паспорт серії КН №303095, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській
області 30.12.1996 р.;володіє часткою Статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» в розмірі 0,0007%; на посаді члена Ревізійної комісії з вересня 2009 р.

– Макарової Надії Федорівни – члена Ревізійної комісії, начальника служби ПАТ «Полтавагаз»; паспорт серії КН №103595, виданий Полтавським РВ ПМУ УМВС
України в Полтавській області 15.03.1996 р. володіє часткою Статутного капіталу у розмірі 0,00024%; на посаді члена Ревізійної комісії з вересня 2009 р.

3. Обрано членами Наглядової ради:

 

Четверікову Віру Антонівну – заступника директора ТОВ «ТДК»;паспорт серії МН №896571, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 25.01.2007 р. В статутному капіталі ПАТ Полтавагаз» володіє часткою в розмірі 66,4709%. Обрано на термін згідно статуту товариства, на посаді члена наглядової ради перебуває з березня 2011 року. Обрана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Євсюкова Володимира Ілліча – заступника генерального директора ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»; паспорт серії МН №579049,
виданий Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харківській області 08.09.2000 р. В статутному капіталі ПАТ «Полтавагаз» володіє часткою в розмірі 1,8658%; Обрано на термін згідно статуту товариства, на посаді члена наглядової ради перебуває з червня 2006 року. Обранапосадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загороднього Романа Васильовича – директора Департаменту майнових прав та корпоративних відносин Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», представника юридичної особи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка володіє 25% статутного капіталу; паспорт серії СН №112028, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 08.02.1996. Часткою статутного капіталу не володіє. На посаді члена Наглядової ради перебуває з червня 2010 року. Обрано на термін згідно статуту товариства. Обрана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Фірсову Аліну Миколаївну – інженера технолога ТОВ «СПТ-Цитрон»,документ серії ХР №12406, виданий ВГІРФО УМВС України в Харківській області 24.01.2005 р. Володіє часткою статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» в розмірі 0,0005%. Обрано на термін згідно статуту товариства. Обрана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Четверікова Антона Олексійовича – заступника директора ТОВ «ТДК»; паспорт серія МН № 296612, виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 01.04.2002 р.; в статутному капіталі ПАТ «Полтавагаз» володіє часткою в розмірі 0,0007%. На посаді члена наглядової ради перебуває з березня 2011 року. Обрано на термін згідно статуту товариства. Обрана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4
. Із числа членів наглядової ради головою Наглядової ради обрано Четверікову Віру Антонівну – заступника директора ТОВ «ТДК»; паспорт серії МН №896571, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 25.01.2007 р. В статутному капіталі ПАТ Полтавагаз» володіє часткою в розмірі 66,4709%. Обрано на термін згідно статуту товариства,на посаді члена наглядової ради перебуває з березня 2011 року, Обрана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Обрано членами Ревізійної комісії

 

– Поліщука Петра Павловича –
директора Департаменту по роботі з персоналом НАК “Нафтогаз України”, представника юридичної особи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка володіє 25% статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз». Паспорт серії ВМ №754897, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській обл. 11.06.1999 р. Володіє часткою статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» в розмірі 0,0012%. Обрано на термін згідно статуту товариства. Обрана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– Терещенко Любов Дмитрівну –
інженер відділу ПАТ «Полтавагаз»; паспорт серії КО №763417, виданий Октябрським РВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області 12.09.2008 р. Володіє часткою статутного капіталу у розмірі 0,00168%. Обрано на термін згідно статуту товариства. Обрана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– Гриценко Ірину Олександрівну –
бухгалтер ПАТ «Полтавагаз»; паспорт серії КО №545022, виданий Октябрським РВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області 09.03.2004 р. Володіє часткою статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» у розмірі 0,0007 %. Обрано на термін згідно статуту товариства. Обрана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

6.
Із числа членів Ревізійної комісії головою ревізійної комісії обрано Поліщука Петра Павловича директора Департаменту по роботі з персоналом НАК “Нафтогаз України”, представника юридичної особи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка володіє 25% статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз». Паспорт серії ВМ №754897, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській обл. 11.06.1999 р. Володіє часткою статутного капіталу ПАТ «Полтавагаз» в розмірі 0,0012%.. Обрано на термін згідно статуту товариства. Обрана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Голова правління ПАТ «Полтавагаз» Р.І. Гринчак