Проекти рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»

Перше питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів товариства»

Обрати з числа працівників ПАТ «Полтавагаз» наступний склад Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів товариства:

Сорочан Юлія Олегівна – голова Лічильної комісії;

Кальченко Марина Олександрівна – секретар Лічильної комісії;

Заліпа Наталія Юріївна – член Лічильної комісії;

Макарова Олена Анатоліївна – член Лічильної комісії;

Таршіс Ганна Ізраїлівна – член Лічильної комісії.

Друге питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів»

  1. Обрати головою чергових загальних зборів товариства – Гринчака Ростислава Івановича
  2. Обрати секретарем чергових загальних зборів товариства – Латенко Раїсу Равільївну.

Третє питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування». Продовження

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

                       

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А (код ЄДРПОУ 03351912)

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (надалі – Товариство) повідомляє про включення до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 06 квітня 2017 р. об 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актова зала, пропозиції акціонера, який є власником більше 5 % простих акцій товариства  «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів їз зазначенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Продовження

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «Полтавагаз»

м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А (код ЄДРПОУ 03351912)

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (надалі -Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 06 квітня 2017 р. о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актова зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 06 квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації о 9 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації об 11 годині 00 хвилин.
Завантажити повідомлення