Про укладання договору розподілу природного газу

Згідно з Кодексом газорозподільних систем (розділ VI глава 3), споживачі, для здійснення санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної мережі, зобов’язані укласти договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого в установленому законодавством порядку підключений їхній об’єкт.

Договір розподілу природного газу між Оператором ГРМ і споживачем є публічним і відповідає Типовому договору розподілу природного газу, затвердженому постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2498 та розміщеному, зокрема, на офіційних веб-сайтах Регулятора й Оператора ГРМ. Він не потребує двостороннього підписання. Фактом приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу є підписання споживачем і повернення газорозподільному товариству заяви-приєднання, сплата рахунка Оператора ГРМ та/або документально підтверджене споживання природного газу.

Типовий договір розподілу природного газу за посиланням: https://poltavagaz.com.ua/…/2021/02/DogPobut2021.pdf

За однією поштовою адресою з побутовим споживачем може бути укладено лише один договір розподілу природного газу. За наявності у споживача декількох об’єктів за різними поштовими адресами укладаються окремі договори. Якщо об’єкт побутового споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших, про що робиться відмітка у заяві-приєднанні.

На підставі укладеного договору розподілу природного газу Оператор ГРМ:

– присвоює споживачеві персональний EIC-код;

– надає цілодобовий доступ до газорозподільної мережі для можливості споживання природного газу;

– забезпечує формування та передачу прогнозів відборів/споживання природного газу та обсягів фактичного споживання природного газу споживачем Оператору ГТС.

У разі незгоди приєднуватися до умов договору розподілу природного газу споживач не має права використовувати газ із газорозподільної мережі та повинен подати Операторові ГРМ (АТ «Полтавагаз») письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

Нагадуємо, що зміна газопостачальника не впливає на договірні відносини з газорозподільним товариством – АТ «Полтавагаз». Незалежно від того, з яким постачальником у споживачів укладено договір на постачання природного газу, договір розподілу природного газу, укладений з АТ «Полтавагаз», залишається чинним.

Коментарі не дозволені.