Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду жовтня 2021 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду жовтня 2021 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  05.10.2021 р.

     Місце  відбору  проби:  ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:   07.10.2021

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань    Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 91,2829
 – Етан мольний  % 3,7401
 – Пропан мольний  % 1,1723
 – І-бутан мольний  % 0,1345
 – Н-бутан мольний  % 0,2610
 – Нео-пентан мольний  % 0,0048
 – І- пентан мольний  % 0,0615
 – Н-пентан мольний  % 0,0517
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0567
 – Кисень мольний  % 0,0023
 – Азот мольний  % 0,5993
 – Двуокис вуглецю мольний  % 2,6329
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7490
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9109 38,14
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8226 34,44
   Число  Воббе  вище ккал/м3            МДж/м3 11550 48,36
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –       

      Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  04.10.2021 р.

     Місце  відбору  проби:    :     ТДПУ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування»       

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    06.10.2021

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань     Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 91,2324
 – Етан мольний  % 3,5692
 – Пропан мольний  % 1,1001
 – І-бутан мольний  % 0,1648
 – Н-бутан мольний  % 0,2914
 – Нео-пентан мольний  % 0,0041
 – І- пентан мольний  % 0,0916
 – Н-пентан мольний  % 0,0861
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,3157
 – Кисень мольний  % 0,0026
 – Азот мольний  % 2,9729
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1692
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7404
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9214 38,58
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8320 34,83
   Число  Воббе  вище ккал/м3         МДж/м3 11752 49,20
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –        

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

Коментарі не дозволені.