Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду жовтня 2021 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду жовтня 2021 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  12.10.2021 р.

     Місце  відбору  проби: ГРП 82 ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:   13.10.2021

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань    Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 91,3244
 – Етан мольний  % 3,7223
 – Пропан мольний  % 1,1492
 – І-бутан мольний  % 0,1341
 – Н-бутан мольний  % 0,2640
 – Нео-пентан мольний  % 0,0046
 – І- пентан мольний  % 0,0626
 – Н-пентан мольний  % 0,0558
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0821
 – Кисень мольний  % 0,0037
 – Азот мольний  % 0,7123
 – Двуокис вуглецю мольний  % 2,4849
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7484
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9121 38,1934
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8233 34,4768
   Число  Воббе  вище ккал/м3            МДж/м3 11570 48,4517
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –       

      Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

    Дата  відбору  проби:  12.10.2021 р.

     Місце  відбору  проби:    :     ТДПУ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування»       

     Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

   Дата проведення аналізу:    13.10.2021

    Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань     Фактичні результати             аналізу газу
Компонентний склад:    
 – Метан мольний  % 91,2637
 – Етан мольний  % 3,5782
 – Пропан мольний  % 1,0380
 – І-бутан мольний  % 0,1587
 – Н-бутан мольний  % 0,2757
 – Нео-пентан мольний  % 0,0042
 – І- пентан мольний  % 0,0871
 – Н-пентан мольний  % 0,0776
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2201
 – Кисень мольний  % 0,0062
 – Азот мольний  % 3,1387
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1518
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7369
   Теплота  згорання  вища ккал/м3  МДж/м3 9152 38,3229
   Теплота  згорання  нижча ккал/м3  МДж/м3 8262 34,5988
   Число  Воббе  вище ккал/м3         МДж/м3 11700 48,9951
Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –        

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

        свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

Коментарі не дозволені.