Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду березня 2016р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  березня   2016р.

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.03.2016

Місце  відбору  проби:      ГРС Ковалівка   Диканське ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    03.03.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

90,263

 – Етан

мольний  %

3,632

 – Пропан

мольний  %

1,034

 – Н-бутан

мольний  %

0,143

 – І-бутан

мольний  %

0,236

 – Н-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,067

 – Нео-пентан

мольний  %

0,056

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,063

 – Азот

мольний  %

4,016

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,483

 – Кисень

мольний  %

0,001

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,739

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8100

33,919

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11458

47,982

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.03.2016

Місце  відбору  проби:      ГРС Терешки   Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    04.03.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,012

 – Етан

мольний  %

3,680

 – Пропан

мольний  %

1,083

 – Н-бутан

мольний  %

0,148

 – І-бутан

мольний  %

0,231

 – Н-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,062

 – Нео-пентан

мольний  %

0,050

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,047

 – Азот

мольний  %

3,267

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,417

 – Кисень

мольний  %

0,001

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,734

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8166

34,197

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11587

48,521

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.03.2016

Місце  відбору  проби:      ГРС Степне  Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    04.03.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,334

 – Етан

мольний  %

3,571

 – Пропан

мольний  %

1,003

 – Н-бутан

мольний  %

0,137

 – І-бутан

мольний  %

0,223

 – Н-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,061

 – Нео-пентан

мольний  %

0,050

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,050

 – Азот

мольний  %

3,176

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,392

 – Кисень

мольний  %

0,001

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,732

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8156

34,153

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11594

48,549

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  01.03.2016

Місце  відбору  проби:      УКПГ Абазівка  ГПУ «Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    01.03.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

87,424

 – Етан

мольний  %

6,163

 – Пропан

мольний  %

2,492

 – Н-бутан

мольний  %

0,238

 – І-бутан

мольний  %

0,458

 – Н-пентан

мольний  %

0,003

 – І- пентан

мольний  %

0,074

 – Нео-пентан

мольний  %

0,062

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,044

 – Азот

мольний  %

1,265

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

1,776

 – Кисень

мольний  %

0,001

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,778

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8613

36,066

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11858

49,658

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

Коментарі не дозволені.