Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду квітня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду квітня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  11.04.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   12.04.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 86,6685
 – Етан мольний  % 6,2394
 – Пропан мольний  % 3,0237
 – І-бутан мольний  % 0,2921
 – Н-бутан мольний  % 0,6347
 – Нео-пентан мольний  % 0,0053
 – І- пентан мольний  % 0,1086
 – Н-пентан мольний  % 0,0924
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0839
 – Кисень мольний  % 0,0016
 – Азот мольний  % 1,5092
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,3407
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7872
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9697

40,6076

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8770

36,7260

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11995

50,2302

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  11.04.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    12.04.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,8209
 – Етан мольний  % 4,4543
 – Пропан мольний  % 1,2382
 – І-бутан мольний  % 0,1531
 – Н-бутан мольний  % 0,2391
 – Нео-пентан мольний  % 0,0046
 – І- пентан мольний  % 0,0624
 – Н-пентан мольний  % 0,0462
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0668
 – Кисень мольний  % 0,0034
 – Азот мольний  % 1,9299
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,9810
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7415
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9197

38,5152

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8304

34,7739

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11722

49,0881

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  11.04.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    11.04.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,3500
 – Етан мольний  % 3,5637
 – Пропан мольний  % 1,0989
 – І-бутан мольний  % 0,1625
 – Н-бутан мольний  % 0,2782
 – Нео-пентан мольний  % 0,0051
 – І- пентан мольний  % 0,0917
 – Н-пентан мольний  % 0,0758
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2623
 – Кисень мольний  % 0,0038
 – Азот мольний  % 2,9575
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1506
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7380
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

8299

34,7518

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

9191

38,4892

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11742

49,1699

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.