Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду вересня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду вересня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  26.09.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Копили  ГПУ «Полтавагазвидобування» 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   27.09.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,2547
 – Етан мольний  % 3,6084
 – Пропан мольний  % 1,1384
 – І-бутан мольний  % 0,1673
 – Н-бутан мольний  % 0,2915
 – Нео-пентан мольний  % 0,0045
 – І- пентан мольний  % 0,0909
 – Н-пентан мольний  % 0,0884
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2108
 – Кисень мольний  % 0,0007
 – Азот мольний  % 2,9869
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1575
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7380
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9186

38,4676

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8294

34,7320

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11735

49,1421

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  26.09.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    27.09.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 89,1239
 – Етан мольний  % 5,1724
 – Пропан мольний  % 1,9882
 – І-бутан мольний  % 0,2033
 – Н-бутан мольний  % 0,4061
 – Нео-пентан мольний  % 0,0043
 – І- пентан мольний  % 0,0741
 – Н-пентан мольний  % 0,0707
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1583
 – Кисень мольний  % 0,0008
 – Азот мольний  % 1,2050
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,5928
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7654
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9439

39,5265

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8529

35,7163

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11841

49,5836

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

 

 

Коментарі не дозволені.