Що таке EIC-код та де його можна знайти?

EIC-код – персональний код енергетичної ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного газу або його точки комерційного обліку природного газу (за необхідності) в системі Оператора газотранспортних мереж. Завдяки ЕІС-кодам здійснюється електронний обмін даними між учасниками ринку природного газу та спрощується процедура зміни споживачем газопостачальника.

Персоніфікований ЕІС-код присвоює споживачеві облгаз при приєднанні до газорозподільної мережі та укладенні договору на розподіл природного газу. Це передбачено, зокрема, Кодексами газотранспортних та газорозподільних систем. Оператор ГРМ вносить код споживача у власну базу даних, а також передає його Операторові ГТС. У разі бажання споживача перейти до іншого постачальника газу, останній подає запит про згоду надавати послугу новому клієнту в інформаційну електронну систему Оператора ГТС та закріплює абонента у своєму реєстрі. Потім система повідомляє попереднього постачальника газу про виключення  споживача з його реєстру.

Кожному суб’єкту ринку природного газу та/або точці комерційного обліку може бути присвоєно лише один ЕІС-код. Якщо за релігійними переконаннями споживач заперечує проти присвоєння йому ЕІС-коду, що підтверджується заявою про відмову, зазначений код присвоюється Оператором ГРМ точці комерційного обліку споживача.

EIC-код містить 16 символів (літери та цифри) і є унікальним та незмінним.

Дані про ЕІС-код споживачі можуть знайти:

– в особистому кабінеті на сайті АТ «Полтавагаз» (розділ «Особовий рахунок»);

– в електронному та паперовому рахунках за послуги розподілу природного газу;

– у заяві-приєднанні до договорів з розподілу і постачання природного газу.

Коментарі не дозволені.