Пам’ятка про оплату

Пам’ятка споживачеві

Споживач зобов’язаний

– Згідно з Постановою КМУ “Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання” споживач повинен укласти договір в письмовій формі. У разі розташування декількох об’єктів споживача за однією адресою укладається один договір.

– Пройти інструктаж з безпечного користування газом у побуті, в тому числі ознайомитися з інструкцією з правил безпечного користування газовими приладами і пристроями.

– Виконувати вимоги Правил безпеки систем газопостачання.

– Своєчасно вносити плату за надані послуги з газопостачання.

– Утримувати у разі проживання в приватному будинку димові та вентиляційні канали в технічно справному стані (своєчасно проводити їх очищення та перевірку), здійснювати вентиляцію підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних комунікацій (для води, тепла, електрокабелів тощо).

– Проводити на вимогу газопостачального підприємства звірку фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу з підписанням відповідного акта.

Оплата послуг

Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється за цінами, встановленими НКРЕ України диференційованими залежно від річних обсягів споживання, за показниками лічильників газу, а у разі їх відсутності – за нормами споживання природного газу.

Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання є календарний місяць. Плата за надані протягом розрахункового періоду послуги з газопостачання вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено інший строк.

Зняття показників лічильників газу проводиться споживачем щомісяця станом на 1 число місяця, що настає за розрахунковим.

Справляння плати за нормами споживання у разі наявності лічильника газу не допускається, крім випадків:

  • самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;
  • зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок;
  • пошкодження лічильника газу, повірочного тавра, цілості його пломб, а також дій споживача, що призвели до заниження показань лічильника;
 • відмови споживача у доступі до власних приміщень, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представникам газопостачального підприємства для контрольного зняття показань лічильників газу.

Визначення річного обсягу використання природного газу здійснюється шляхом додавання обсягу використаного природного газу згідно з показниками лічильника з початку попереднього року до зняття показників лічильника у грудні попереднього року та розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні грудня у разі незняття показників лічильника газу газопостачальним підприємством станом на 1 січня.

Розрахунковий обсяг використання природного газу за необліковані дні грудня розраховується як різниця між контрольними зняттями показників лічильника газопостачальним підприємством у січні поточного року та грудні попереднього року, що помножена на кількість днів, не облікованих до 1 січня поточного року, та поділена на кількість днів між зазначеними контрольними зняттями показників лічильника.

У разі не зняття станом на 1 липня показників лічильника газу газопостачальним підприємством визначення обсягу природного газу, використаного споживачем у першому півріччі поточного року, здійснюється шляхом додавання обсягу використаного природного газу згідно з показниками лічильника з початку поточного року та розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні червня з урахуванням контрольних показників лічильника, знятих газопостачальним підприємством у червні та липні поточного року.

СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО на:

– Проведення перерахунку за період не більш як шість місяців у разі тимчасової відсутності за основним місцем проживання споживача або членів його сім’ї чи за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильника газу за умови подання у місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду до газопостачального (газорозподільного) підприємства письмової заяви з відповідними підтверджуючими документами.

– У разі отримання права на пільги з оплати природного газу споживач повинен звернутися до газопостачального підприємства з письмовою заявою та документами, що підтверджують його право на пільги.

– У разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги споживач вносить плату за надані послуги з газопостачання в установленому порядку.

Газопостачання припиняється у разі:

  • проведення планово-профілактичного обслуговування та/або капітального ремонту систем газопостачання;
  • ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновних робіт;
  • порушення споживачем строків сплати за надані послуги з газопостачання, самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;
  • зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;
  • проведення самостійного ремонту, перенесення або установки газових приладів;
 • подання споживачем письмової заяви про припинення газопостачання.

Газопостачальне підприємство має право контролювати правильність зняття показань та оформлення споживачем платіжних документів. У разі неоплати наданих послуг з газопостачання протягом 10 днів після отримання споживачем письмового попередження (з позначкою про його вручення) газопостачальне підприємство має право відключити споживача від газопостачання.

Припинення постачання газу споживачеві в житлових будинках залежно від обставин здійснюється шляхом перекриття запірних пристроїв та встановлення пломби та/або інвентарної заглушки перед газовим приладом (пристроєм) або на ввідному газопроводі.

Відновлення газопостачання здійснюється газорозподільним підприємством протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості після усунення порушень, сплати споживачем боргу та відшкодування збитків, завданих його неправомірними діями газопостачальному підприємству.

Відповідальність за збереження і цілість встановлених у споживача лічильників газу та пломб на них несе споживач. У разі коли підтверджено факт пошкодження лічильника газу з вини споживача, він відшкодовує вартість перевірки, ремонту та/або встановлення нового лічильника.

Про порушення в роботі лічильника газу, несправність, виявлення зовнішнього пошкодження лічильника газу або виникнення сумнівів, щодо достовірності його показань, споживач зобов’язаний невідкладно повідомити газопостачальне підприємство.